Sound Of Text

    Sound Of Text là trang web hỗ trợ người dùng chuyển đổi văn bản thành giọng nói một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cho phép người dùng tải file MP3 nhanh chóng mà không cần hỗ trợ từ phần mềm hay trang web nào khác. Không chỉ vậy, Sound Of Text còn giúp bạn chuyển văn bản thành giọng nói với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong bài này mình sẽ giới thiệu về công cụ Sound Of Text và cách sử dụng nó.